Politika privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Tvrtke.mojstan.net posvećuje posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka svojih klijenata. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka Europske unije, kao, Zakonu o zaštiti osobnih podataka te drugim zakonskim propisima Republike Hrvatske, prikupljamo samo najnužnije osobne podatke korisnika potrebne za izvršenje naših obveza koje proizlaze iz upita, zahtjeva za izradom ponuda te narudžbi i kupoprodajnih ugovora s našim kupcima. U situacijama kada je klijent za to dao odgovarajuću dozvolu/privolu, podaci će se koristiti i za potrebe marketinških kampanja vezanih uz ponudu proizvoda i usluga iz ponude tvrtke.

Svi osobni podaci naših korisnika osigurani su organizacijskom i tehničkom zaštitom od neovlaštenog pristupa, izmjene, širenja ili brisanja. Osobni podaci strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici stranice Tvrtke.mojstan.net kao i poslovni partneri koji sudjeluju u procesu kupoprodaje robe i pružanja usluga našim kupcima dužni su poštivati načela privatnosti i zaštite osobnih podataka.

Naši kupci i korisnici naših usluga imaju pravo dobiti informacije o postupanju s njihovim osobnim podacima i uputiti nam zahtjeve za ostvarenje njihovih prava.

Voditelj obrade osobnih podataka

Odgovornost za obradu osobnih podtaka kupaca i drugih korisnika usluga stranice Tvrtke.mojstan.net snosi:

Tvrtke.mojstan.net
E: info@mojstan.net

Za sve informacije o načinu korištenja Vaših osobnih podataka, molimo kontaktirajte nas putem maila info@mojstan.net.

Svrhe i pravna osnova obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu poštivanja naših pravnih obaveza, izrade i dostave ponuda, sklapanja i ispunjenja kupoprodajnih ugovora, dostavljanja robe kupcima, ispunjenja drugih Vaših zahtjeva te za vlastiti marketing i poboljšanje usluge prema našim kupcima i drugim korisnicima.
Osobne podatke ne proslijeđujemo neovlaštenim osobama niti organizacijama, niti ih koristimo za neke druge, nepredviđene i nedozvoljene svrhe.

Obradu osobnih podataka izvodimo sukladno Općoj odredbi o zaštiti podataka i važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Konteksti u kojima se izvodi obrada osobnih podataka

CENTRALNA BAZA KUPACA

Osobne podatke pohranjujemo u našu centralnu bazu podataka prilikom postavljanja upita od strane naših korisnika, traženja ponude, sklapanja ugovora ili kreiranja korisničkog profila na www.tvrtke.mojstan.net web trgovini. U navedene svrhe prikupljamo sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • adresa prebivališta
 • adresa za dostavu robe
 • e-mail adresa
 • broj telefona / mobitela
 • podaci o robama i uslugama
 • podaci o načinu plaćanja


Za izradu ponude ili sklapanje ugovora potrebni su nam minimalno Vaše ime, prezime i adresa prebivališta. Za izdavanje ponude u svrhu ugovaranja potrošačkog kredita i za izdavanje R1 računa obrtnicima i nositeljima samostalne djelatnosti, potreban nam je i Vaš OIB. Prikupljanje i obrada navedenih podataka je nužna te bez njih nije moguće sklapanje ni ispunjenje ugovora, kao ni izvršenje drugih zahtjeva naših korisnika.

Centralna baza kupaca po potrebi je dostupna ovlaštenim djelatnicima u sjedištu Tvrtke.mojstan.net. Ovisno o Vašim zahtjevima, vrsti postupka, ugovora ili usluge, i drugi prikupljeni podaci, kao što su Vaši upiti, reklamacije i sl., mogu biti dostupni ili razmijenjeni navedenim ovlaštenim djelatnicima unutar naše stranice.

Vođenje baze podataka naših kupaca zasniva se na ostvarenju legitimnih interesa tvrtke Tvrtke.mojstan.net.  za poboljšanje kvalitete usluga i efikasnosti poslovanja, a ujedno nam olakšava usklađivanje s propisima o zaštiti osobnih podataka vezano za točnost i prenosivost osobnih podataka. Pritom smo uzeli u obzir i interese naših kupaca te kroz razmjenu i dostupnost podataka u našim odjelima omogućili smo:

 • reklamacije, zamjenu i povrat robe
 • razne načine plaćanja
 • rezervaciju i preuzimanje robe u našem prodajnom centru
 • povrat sredstava kupcu
 • podršku korisnicima kroz pozivni centar


DOSTAVA ROBE NA ADRESU KUPCA

Pri dostavi robe na adresu kupca osobne podatke kontakt osobe za prijam robe (ime i prezime, adresu i broj telefona) koje smo dobili od kupca slanjem narudžbe, proslijedit ćemo našim partnerima za logistiku kako bi izvršili dostavu robe prema zahtjevu kupca. Partneri za logistiku ovlašteni su te podatke koristiti isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

“KOLAČIĆI” (COOKIES)

Web stranica www.tvrtke.mojstan.net koristi “kolačiće” (cookies) koji omogućuju tehničke funkcionalnosti i kvalitetno korisničko iskustvo. Koristimo i “kolačiće” koji nam omogućuju analizu uporabe naših web stranica u svrhu poboljšanja kvalitete naše ponude.

Za analizu podataka o uporabi naših web stranica koristimo Google Analytics. Prema ugovoru s Googleom, navedeni pružatelj usluge ne koristi ove podatke ni u koje druge svrhe i djeluje kao izvršitelj obrade isključivo po našem nalogu. Sukladno svom članstvu u tzv. Štitu privatnosti (“Privacy Shield”) programu suradnje između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, Google poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka. Davatelj usluge je:

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, California 94043
Sjedinjene Američke Države

Više o upotrebi kolačića

Više o “Privacy Shield” programu

WEB HOSTING

Naša web stranica i baza podataka, kao i aplikacija za upravljanje komunikacijom s korisnicima (help desk), smještene su na web poslužitelju (serveru) našeg poslovnog partnera za područje softvera. Pružatelj usluge smještaja aplikacija i baza podataka na internetskom poslužitelju (web hostinga) ne vrši obradu osobnih podataka naših korisnika, već obavlja samo nužne tehničke operacije u smislu omogućavanja nesmetanog rada sustava (tehničko održavanje). Povremeno vršimo sigurnosno kopiranje i preuzimanje baza podataka s poslužutelja pružatelja navedenih usluga te ih pohranjujemo na naš lokalni poslužitelj uz maksimalnu primjenu mjera tehničke zaštite od neovlaštenog pristupa i uporabe ovih baza podataka. Pružatelj usluga web hostinga je:

Avalon d.o.o.
Stjepana Radića 10,

48350 Đurđevac, Hrvatska

Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne podatke dostavljamo sljedećim poslovnim partnerima i to isključivo u skladu sa zakonima i ovisno o vrsti obrade:

 • banke i pružatelji usluga online naplate
 • logističke, dostavne i poštanske službe
 • pružatelji informatičkih usluga, u smislu tehničke podrške, razvoja i održavanja softvera
 • pružatelji usluga web hostinga i softverskih usluga “u oblaku”
 • dobavljači i izvođači radova


Razdoblja pohrane osobnih podataka

Osobne podatke naših korisnika čuvamo sve dok postoji svrha ili zakonska obveza za čuvanje i obradu tih podataka:

 • ugovorna dokumentacija i knjigovodstvene isprave: 11 godina (prema propisima o računovodstvu)
 • zahtjevi za reklamacije i odštete: 10 godina (prema propisima o zastari)
 • upiti korisničkoj podršci: 3 godine

Ako za neku vrstu podataka, koji su potrebni za izvršenje kupoprodajnog ugovora, postoji porezna obveza, razdoblje čuvanja se produžuje na 10 godina sukladno poreznim propisima i u tom razdoblju je obrada tih podataka ograničena.

Ako se isti podaci koriste za više različitih svrha, takve podatke čuvamo do isteka najkasnijeg roka čuvanja. Navedene podatke prestajemo koristiti za svrhe za koje je kraći rok čuvanja istekao.

Po isteku svih rokova čuvanja, Vaši osobni podaci nepovratno se anonimiziraju te ih kao takve možemo zadržati bez ograničenja, ili se trajno brišu, odnosno uništavaju ovisno o prirodi zapisa podataka.

Prava ispitanika

Naši korisnici imaju sljedeća prava u smislu prikupljanja i obrade osobnih podataka:

 • pravo na pristup vlastitim osobnim podacima
 • pravo na ispravak vlastitith osobnih podataka
 • pravo na brisanje (zaborav) vlastitith osobnih podataka
 • pravo na ograničenje obrade vlastitih osobnih podataka
 • pravo na prenosivost vlastitih osobnih podataka
 • pravo na prigovor u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka


Dopune i izmjene

Moguće su povremene izmjene i dopune ove Izjave o zaštiti osobnih podataka, kako bi uvijek bila usklađena s nadležnim zakonskim propisima i poslovnim procesima tvrtke Tvrtke.mojstan.net.

Datum zadnje izmjene: 04.05.2020